Tầm nhìn và sứ mệnh

Tầm nhìn

– Trở thành doanh nghiệp uy tín hàng đầu trong lĩnh vực sản xuất thực phẩm của Việt Nam

– Phát triển bền vững vì lợi ích của khách hàng.

Sứ mệnh

– Tạo ra những sản phẩm chất lượng tốt, an toàn cho khách hàng.

– Vì sức khỏe cộng đồng.

Giá trị cốt lõi

– Trung thực trong suy nghĩ và hành động.

– Trách nhiệm trong quyết định và hành động đối với khách hàng

– Tôn trọng bản thân, đồng nghiệp và khách hàng.